Meny

Miniorkör i Kärra

Körsång och musiklek för dig som går i årskurs F-2. Kom och var med och upptäck glädjen i att sjunga tillsammans!

Vi uppträder cirka tre gånger per termin vid barngudstjänst i Kärra kyrka.
Terminstart: 22 januari 2020

Tid och plats: onsdagar 15.15-16.00 i Kärra församlingshem.

Anmälan till Maria Edén, körledare.
Telefon: 031-17 98 45 eller 0734-43 86 06
E-post: maria.eden@svenskakyrkan.se