Foto: Julia Högefjord Åslund

Leva vidare grupp i Glöstorpskyrkan

Att förlora en kär anhörig är smärtsamt och svårt. Tomheten är stor. Då kan det vara skönt att träffa andra människor som befinner sig i en liknande situation och att få dela upplevelsen av sorg och saknad med andra.

Glöstorpskyrkan
Varannan torsdag, ojämna veckor, i Glöstorpskyrkan kl. 13.30-14.30
Start: Den 31 mars