Foto: Magnus Aronson

Samtalsgrupp om sorg och saknad

Att förlora en kär anhörig är smärtsamt och svårt. Tomheten är stor och en stor del av ens eget liv försvinner. Då kan det vara skönt att få träffa andra människor som befinner sig i en liknande situation och få dela sina upplevelser av sorg och saknad med andra.

Vi bjuder varje termin in make/maka/sambo/ partner till  ”Leva-vidare-grupper”. Grupperna hålls i Kärra församlingshem och i Glöstorpskyrkan.

Kärra församlingshem: Vi träffas varannan vecka – totalt sex gånger. Vi dricker kaffe och varje träff håller på i 1,5 timma.

Om du har frågor eller funderingar eller bara vill ha någon att prata med är du välkommen att höra av dig till Britta Strandroth, präst, telefon: 031-17 98 43. E-post: britta.strandroth@svenskakyrkan.se

Glöstorpskyrkan: Kontakta diakon Thomas Kolandivelu för mer information och för anmälan: 031-17 98 55. E-post: thomas.kolandivelu@svenskakyrkan.se