Foto: Joakim Crlström/Ikon

Kyrktorsdag

Små och stora bjuds in till gemensamma eftermiddagar i Backa kyrka och församlingshem med familjegudstjänst och kvällsmat.

Små och stora bjuds in till gemensamma eftermiddagar i Backa kyrka och församlingshem. Vi inleder i Backa kyrka, drop-in med kaffe & frukt från kl 16.30. Familjegudstjänsten börjar kl 16.45 då medverkar barnen med sång, färg och rörelse. Därefter äter vi kvällsmat i församlingshemmet (pasta & köttbullar till självkostnadspris) ca kl 17.30.
Till kyrkan kan alla alltid komma, men till kvällsmaten behöver vi en anmälan i veckan före. Maila till Lisbeth Gustavsson.

(Kvällsmat 20 kr/30 kr, max 100 kr/familj Swish/kontant)

14/10 och 18/11. Med reservation för eventuella ändringar på grund av pandemin.