Några personer samtalar vid ett bord.
Foto: Johannes Frandsen

Kurser

Vill du få mer kunskap, längtar efter gemenskap eller vill lära känna dig själv och finna din plats? Kurserna ges i mindre grupper, och om man redan är en grupp så kan man som grupp gå en viss kurs.

Backa församlingshem

Bråttom men inte kört

Studiecirkel om klimatet.

Start: 2 mars
Tid: Torsdagar, ojämna veckor, kl. 18
Plats: Backa församlingshem
Anmälan: Anmälan görs till cirkelledare.

Cirkelledare: Göran Starke
Telefon: 070 31 41 397
E-post: goran.starke@svenskakyrkan.se

Livet tillsammans i kyrkan

I gemenskap med varandra lär vi känna och samtalar om ”kyrkoåret” med dess högtider och teman, gudstjänsten och kristna symboler. Varför skall man gå i kyrkan? Varför firar man pingst? Vad är nattvarden egentligen? I gemenskap med varandra lär vi känna och samtalar om ”kyrkoåret” med dess högtider och teman, gudstjänsten och kristna symboler. Du är värdefull. Dina tankar och frågor är viktiga. 

Start: Startar hösten 2023.
Plats: Backa församlingshem
Anmälan: Anmälan görs till kursledare.

Kursledare: Ann-Marie Berndtsson och Bengt Ljungberg
Telefon: 0706-12 62 56
E-post: Bengt.Ljungberg@svenskakyrkan.se

Utrustad & delaktig

Vilka gåvor har du? Vill du vara med på en spännande ”talangjakt” och upptäcka dina gåvor?I kursen Utrustad & delaktig får vi jobba med att upptäcka och reflektera runt oss själva, våra gåvor och talanger. Vi får hjälp med att ringa in och se vilka gåvor, förmågor vi har och vilken stil som är vår. Det är viktigt att känna till sina talanger för egen del och för vårt liv tillsammans i församling och samhälle så att det inte blir att vi gräver ner våra ”talenter” som i Jesus liknelse i Matteusevangeliet 25:18. 

Start: Två heldagar: 19/2 & 26/3. 
Plats: Backa församlingshem
Kursavgift: 120 kr inkl. kursbok, lunch och fika.
Kursledare: Maria Svenungsson och Paul Persson

Anmälan görs till Maria Svenungsson
Telefon
: 031-17 98 75
E-post: maria.svenungsson@svenskakyrkan.se

Brunnsbokyrkan

Alpha - upptäck den kristna tron

Alpha är en introduktion till kristen tro, som vill presentera tron och dess innehåll. Alphakursen träffas vid elva tillfällen. Vi börjar med en enkel måltid. Sedan går vi igenom ett tema för varje träff kring tron. Till exempel: Varför dog Jesus? Hur kan jag vara säker på min tro? Eller Vad ska man med kyrkan till? Efter det har vi ett öppet samtal kring dagens tema i smågrupper. På en Alpha-kurs är alla välkomna! Det spelar ingen roll om man bara är nyfiken eller om man gått i kyrkan i många år. Att gå tillsammans med en vän kan leda till samtal även mellan träffarna.

Start VT 2023: 26 januari.
Plats: Brunnsbokyrkan
Anmälan: Anmälan görs till kursledare.

Kursledare: Rune Mårtensson, telefon: 070-363 09 83 och Maria Johnsson, telefon 073-773 86 05

Ta in - ge vidare

Vi övar oss i att försöka förstå vår medmänniska och möta henne på ett relevant sätt med evangeliet. Vi lär oss ta vara på de möten med människor vi får i vardagen för att fånga upp trådar och leda dem till goda samtal om tron.

Start VT 2023: 1 mars.
Plats: Brunnsbokyrkan
Anmälan: Anmälan görs till kursledare.

Kursledare: Ulrika Stenbäck
Direkt: 031-17 98 74
E-post: ulrika.stenback@svenskakyrkan.se

Växa i relationer

Livet tillsammans är inte alltid enkelt. Obetänksamma ord är lätta att säga men svåra att ta tillbaka. För att förstå någon måste vi börja med att lyssna. Kursen tränar oss i att lyssna, och att tala konstruktivt och uppriktigt med varandra på ett kärleksfullt sätt. Värdefull och accepterad – så vill jag känna mig och få andra att känna. Vi kommer att vara en liten grupp som träffas 6 onsdagskvällar. Välkommen att tillsammans med oss upptäcka mer i kommunikationens spännande värld.

Start VT 2023: Startar våren 2023, kontakta kursledare för mer information.
Plats: Brunnsbokyrkan
Anmälan: Anmälan görs till kursledare.

Kursledare: Catarina Aldén och Maria Svenungsson
Direkt: 031-17 98 75
E-post: maria.svenungsson@svenskakyrkan.se

En liten stor gemenskap

En smågrupp är en liten gemenskap i den stora församlingsgemenskapen. En trygg plats där vi kan våga lite mer, öppna oss om vi vill, och växa i tro och ansvar. Alla smågrupper som är en del av Backa församling har fyra delar – gemenskap, bön, lärande och tjänst. Alla har allt, men varje smågrupp är också fokuserad på en av dessa fyra delar. När gruppen samlas ägnas kanske halva tiden åt smågruppens inriktning.

  • Gemenskapsgrupp – omsorg och relationer
  • Bönegrupp – bön för varandra och andra
  • Studiegrupp – fokus på lärande och Bibeln
  • Praktisk grupp – för andra (exempelvis spela musik, öva drama, besöka äldre, laga sopplunch, nattvandra)

Varje smågrupp har ett nedskrivet specifikt syfte som ligger i linje med församlingens inriktningsmål. Det gör det lättare att hitta den grupp som passar dig. Vanligen träffas en grupp 90 minuter varannan vecka, men varje grupp bestämmer själv. Varje smågrupp leds av två ledare som har gått eller går församlingens smågruppsledarkurs. Alla smågruppsledare träffas en gång i månaden. På så sätt krokar smågrupperna arm med varandra och med församlingen.

Samordnare för smågruppsarbetet
Inger Gustafsson Nwaogu, telefon: 070-610 00 59
E-post: gustafson_inger@hotmail.com

Göran Starke, telefon: 0703-14 13 97
E-post: goran.starke@svenskakyrkan.se