Foto: Johannes Frandsen

Körer för barn och ungdomar

På denna sida kan du ta del av de barnkörer som erbjuds för barn i Backa pastorat. Samtliga verksamheter på denna sida kräver anmälan och sker terminsvis. Om du är intresserad av någon verksamhet är du välkommen att kontakta körledaren för mer information.

Backa församlingshem

Barnkör i Backa

För dig som är 6-9 år och gillar att sjunga och gärna träffar andra som också älskar musik. Barnkören i Backa träffas och sjunger på måndagar. Körsång från grunden varvas med musiklek, och ett par gånger per termin är vi med och sjunger i Backa kyrka. Ingen avgift, men begränsat antal platser. Välkommen med anmälan till höstterminen.

Tid: Måndagar kl 17.00-17.40
Plats: Backa församlingshem
Terminsstart HT 2022: 5 september (anmälan krävs)

Kontaktperson: Körledare Elisabeth Levinsson
Direkt: 031-17 98 87 Mobil: 0737-73 87 60
E-post: elisabeth.levinsson@svenskakyrkan.se

Glöstorpskyrkan

Barnkören Småstjärnorna

Kör för dig som är 6-9 år. Vi varvar lek med roliga sånger. Ibland uppträder vi i Glöstorpskyrkan vid familjegudstjänster. Om du har frågor eller om ditt barn inte kan komma eller är sjukt, skicka gärna ett mail till Ingmarie Wahlbäck.

Tid: Onsdagar kl 15.00-16.00
Plats: Glöstorpskyrkan
Terminsstart HT 2022: 7 september (anmälan krävs)

Kontaktperson: Körledare Ingmarie Wahlbäck
Direkt: 031-17 98 57
E-post: Ingmarie.Wahlback@svenskakyrkan.se

Kärra församlingshem

Barnkör

För dig som är 6-9 år. Körsång och musiklek för barn i skolåldern. Kom och var med och upptäck glädjen i att sjunga tillsammans! Vi uppträder cirka tre gånger per termin vid barngudstjänst i Kärra kyrka.

Tid: Tisdagar kl 15.30-16.15
Plats: Kärra församlingshem
Terminsstart HT 2022: 13 september (anmälan krävs)

Kontaktperson: Körledare Sara Lindblom
Direkt: 031-17 98 48
E-post: sara.lindblom@svenskakyrkan.se

Säve församlingshem

Hemliga klubben/Regnbågen
För dig som är 6-9 år. Fritidsverksamhet och barnkör. De flesta av barnen kommer till församlingshemmet med skolbussen från Bärbyskolan. Vi börjar träffen med att fika tillsammans. Därefter följer halva gänget med församlingspedagogen Anki Rundberg för att ha Hemliga klubben och resten stannar med organisten Jens Claesson för att sjunga i barnkören Regnbågen. Efter halva tiden möts vi för en andakt med bibelberättelse och bön. Sedan byter grupperna aktivitet! Vi sjunger på gudstjänst med små och stora vid några tillfällen. Max 24 deltagare. 

Tid: Tisdagar kl 13.30-16.00
Plats: Säve församlingshem
Terminsstart HT 2022: 30 augusti (anmälan krävs)

Kontaktperson: Anki Rundberg 
Direkt: 031-17 98 45
E-post: Anki.Rundberg@svenskakyrkan.se

Ta del av de digitala inslag som Hemliga klubben/Regnbågen deltagit i