Foto: Kikki Mårtensson

Integration

Integration är att berika varandra. Alla har något att ge. Vid språkcafé, gudstjänst, olika mötesplatser och i vardagens möten.

Vi bjuder in till språkcafé på torsdagar kl 15.00 – 16.45 i Bäckebols kyrksal (nära boendet på Akkas gata). Vi är även ibland på vandrarhemmet Dalagärde på Lillhagenområdet, där det bor många flyktingar. Vi vill välkomna de boende till Sverige, bygga relationer samt träna svenska.

Som församlingar vill vi även arbeta för att våra gudstjänster och vår övriga verksamhet skall vara integrerande och att fler med olika bakgrund finner sin plats i våra församlingar. Om det är något mer vi kan göra eller behöver tänka på, så kontakta gärna Carl-Henrik Karlsson.

Språkcafé
Tränar svenska. Foto: Kikki Mårtensson

Backa församling har arbetat med människor på flykt mer eller mindre intensivt i olika omgångar sedan 1980-talet. Det nuvarande arbetet med nyanlända/asylsökande tog sin början 2014. Då öppnades ett ankomstboende för nyanlända på Dalagärde vandrarhem i Lillhagenområdet, och ett spontant engagemang påbörjades. Mellan 2016-2019 drevs det i projektform.

För att kunna möta behovet hos våra nyanlända, behöver vi vara fler på våra språkcaféer. Inga förkunskaper krävs, men ett klart plus är att man vill lära känna nyanlända och en vilja att de skall få en så god start i Sverige som möjligt. Oavsett om du vill engagera dig eller inte är du varmt välkommen på våra integrationsmöten.

Vi söker också dig som vill vara fadder för en nyanländ eller för en flyktingfamilj. Det innebär att du under en begränsad tid träffar personen eller familjen exv. varannan vecka på en tid som passar er. Även om inte fokus ligger på språket, är det en utmärkt möjlighet för de nyanlända att med en som de är trygg med få träna på sin svenska.

Carl-Henrik Karlsson

Backa pastorat

Pedagog, Backa kyrka/Bäckebols kyrksal