Foto: IKON

Fritidsverksamhet

Här hittar du verksamhet för barn mellan 6-12 år. Vi pysslar, har andakt, äter mellanmål, bakar, sjunger och ibland har vi drama. Då och då är vi med i gudstjänster med små och stora.

Med hänsyn till coronapandemin

Med anledning av coronapandemin och utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer uppmanar vi dig som vill besöka verksamheten att:
- Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom.
- Undvik att besöka verksamheten om du tillhör någon riskgrupp.
- Tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan du går in i lokalen.
- Håll avstånd till andra och sitt glest.
- Ha förståelse för att det finns ett max-antal platser utifrån lokalens storlek.