25 March 2017, Stockholm, Sweden: Rooftop window at the art gallery of  Färgfabriken in Liljeholmen.
Foto: Albin Hillert /Ikon

En glimt från kyrkan bland frihetsberövade

Ditt arbete som NAV-medarbetare är fördelad på två eller tre av följande institutioner: Göteborgshäktet, anstalterna Högsbo, Sagsjön och Skogome, rättspsykiatriska sjukhuset Rågården och Rättsmedicinalverket.

Som NAV-medarbetare har du ett uppdrag i olika myndigheter med olika kulturer: sjukhusvärlden har en, kriminalvården en annan. Det finns många intressenter i den här verksamheten, förutom kriminalvården och Backa pastorat så är Göteborgs stift och Sveriges Kristna Råd viktiga aktörer.

Du ingår i den stora personalgruppen i Backa. Du har tre kollegor i Svenska kyrkan. Du är helt beroende av ett gott samarbete med personalen på plats. Du utgör en del i olika arbetsgemenskaper med olika samfundsföreträdare. Det finns ingen gemensam arbetsledare. NAV-gruppen på häktet har fem olika arbetsgivare.

Vi kommer från olika trossamfund med olika teologiska skillnader men också väldigt olika samfundskulturer med olika ideal. Individualister krockar med teamarbetare. Du har inget eget arbetsrum. Samtalsrummen är ibland hyggligt inredda men de kan också vara mycket torftiga, en brötig skrubb, mest likt ett förråd.

Vanligtvis är det inte tillåtet att tända ljus vid andakt och gudstjänst. Det kan vara så att någon personal ramlar in för att hämta något mitt i ett samtal. Det finns dagar då planerade samtal blir omöjligt att genomföra, för att klienten inte var där, var på förhör, hade advokatsamtal, var på promenad, deltog i program eller i aktivitet, eller för att samtalsrummet var upptaget av en kollega.

Du sitter alltid närmast dörren. Du bär larm. När du anländer till arbetsplatsen lämnar du ifrån dig mobilen i flera timmar.

Mitt i den här röran genomför NAV varje dag själavårdande samtal som gör stor skillnad och som får människor att våga längta, hoppas och kanske också våga tro på en annan framtid. I gruppsamtal och gudstjänster som ofta firas ihop med en Equmeniapastor, delas gemenskap och glädje.