Foto: Alex och Martin IKON

Dam- och herrgrupper

Välkommen till en trevlig gemenskap där vi samtalar och fikar. Ibland har vi lotteri och bingo, andra gånger kåserier och sång.

Inställt!

Med anledning av coronaviruset pausar vi denna verksamhet tills vidare. Informationen uppdateras löpande.

DAMGRUPPEN

vi träffas på måndagar kl. 11.00-13.00 i Glöstorpskyrkan.

HERRGRUPPEN

vi träffas på tisdagar kl. 10.00-12.00 i Kulturpunkten, Tuve torg.

För information om grupperna, kontakta diakon Thomas Kolandivelu 031-17 98 55 eller via e-post thomas.kolandivelu@svenskakyrkan.se