Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Backa Nova

Blandad kör med varierad repertoar.

För dig mellan ca 20 och 55 år. Körerfarenhet är inget krav, utan vi lär oss efter hand.

På grund av Coronapandemin startar kören när det går att sjunga på ett säkert sätt igen.

Tid: Måndagar kl 17.45-19
Plats: Backa församlingshem
Anmälan och kontakt: Elisabeth Levinsson
Telefon:  031-17 98 87 E-post: elisabeth.levinsson@svenskakyrkan.se

Kontakt:

Elisabeth Levinsson

Backa pastorat

Organist, Backa kyrka/Bäckebols kyrksal