Någon har påbörjat en stickning med rött garn.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Arbetskretsen i Brunnsbo

Handgripligt umgänge! Att sticka, sy, virka, väva... det blir en passion! Arbetskretsen i Brunnsbo träffas jämna måndagar 12.15-14.15.

I alla fall om man frågar några av de som träffas för att handarbeta tillsammans. I härlig gemenskap tillsammans med andra produceras mängder av vackra alster under årets gång - varav många sedan skänks till välgörande ändamål.

Vill du vara med? 
Hör då gärna av dig till ansvarig, välkommen!!!

ARBETSKRETSEN I BRUNNSBO
Vill du vara med i en handarbetsgrupp så har du hittat rätt! Vi förenar nytta med nöje, medan vi umgås och gör handarbeten. Det är en arbetsgemenskap där resultatet av vårt verk går till hjälpverksamhet.

Kyrkliga arbetskretsar har genom åren betytt enormt mycket för bland annat bidrag till missionen och andra viktiga ändamål. Brunnsbokyrkans byggnad har också till viss del bekostats av arbetskretsens insamlade medel på 60-talet.

Plats och tid: Brunnsbokyrkan, måndagar, jämna veckor, 12.15-14.15.
Ansvarig: Ann-Sofie Nilsson, 070 97 32 989