Arbetskretsen i Backa och Brunnsbo

Handgripligt umgänge! Att sticka, sy, virka, väva... det blir en passion!

I alla fall om man frågar några av de som träffas för att handarbeta tillsammans. I härlig gemenskap tillsammans med andra produceras mängder av vackra alster under årets gång - varav många sedan skänks till välgörande ändamål.

Vill du vara med i en av Backa församlings arbetskretsar? 
Hör då gärna av dig till ansvarig just dit du vill gå, och välkommen!!!

Arbetskretsen i BACKA

En mötesplats för dig som gillar att arbeta med händerna - kan det bli bättre?!

Vill du vara med i en hantverksgrupp har du hittat rätt! Vi är en grupp som har träffats varannan vecka för att handarbeta och umgås i en salig blandning. Våra alster kommer t.ex. att bli lotterivinster vid försäljningar till förmån för människor i nöd. 

Plats och tid: Backa församlinghem, lilla salen, onsdagar kl. 12.30-15.00
Ansvarig: Carina Bernhardsson, 070 59 21 982

Arbetskretsen i Brunnsbo

Vill du vara med i en handarbetsgrupp så har du hittat rätt! Vi förenar nytta med nöje, medan vi umgås och gör handarbeten. Det är en arbetsgemenskap där resultatet av vårt verk går till hjälpverksamhet.

Kyrkliga arbetskretsar har genom åren betytt enormt mycket för bland annat bidrag till missionen och andra viktiga ändamål. Brunnsbokyrkans byggnad har också till viss del bekostats av arbetskretsens insamlade medel på 60-talet.

Plats och tid: Brunnsbokyrkan, måndagar, jämna veckor, 12.15-14.15.
Ansvarig: Berith Nordmark, 073 52 00 988