Arbetskretsen i Brunnsbo och Bäckebol

Handgripligt umgänge! Att sticka, sy, virka, väva... det blir en passion!

Med hänsyn till coronapandemin

Med anledning av coronapandemin och utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer uppmanar vi dig som vill besöka verksamheten att:
- Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom.
- Undvik att besöka verksamheten om du tillhör någon riskgrupp.
- Tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan du går in i lokalen.
- Håll avstånd till andra och sitt glest.
- Ha förståelse för att det finns ett max-antal platser utifrån lokalens storlek.

I alla fall om man frågar några av de som träffas för att handarbeta tillsammans. I härlig gemenskap tillsammans med andra produceras mängder av vackra alster under årets gång - varav många sedan skänks till välgörande ändamål.

Vill du vara med i en av Backa församlings arbetskretsar? 
Hör då gärna av dig till ansvarig just dit du vill gå, och välkommen!!!

 Arbetskretsen i Brunnsbo

Vill du vara med i en handarbetsgrupp så har du hittat rätt! Vi förenar nytta med nöje, medan vi umgås och gör handarbeten. Det är en arbetsgemenskap där resultatet av vårt verk går till hjälpverksamhet.

Kyrkliga arbetskretsar har genom åren betytt enormt mycket för bland annat bidrag till missionen och andra viktiga ändamål. Brunnsbokyrkans byggnad har också till viss del bekostats av arbetskretsens insamlade medel på 60-talet.

Plats och tid: Brunnsbokyrkan, måndagar kl. 12.15 jämna veckor
Kontakt: Camilla Åhrman, diakon. 031-17 98 74.

Arbetskretsen i Bäckebol

En mötesplats för dig som gillar att arbeta med händerna - kan det bli bättre?!

Vill du vara med i en hantverksgrupp har du hittat rätt! Vi är en grupp som har träffats varannan vecka för att handarbeta och umgås i en salig blandning. Våra alster kommer t.ex. att bli lotterivinster vid försäljningar till förmån för människor i nöd. 

Plats och tid: Bäckebols kyrksal, onsdagar kl. 15.00.
Kontakt: Britt-Marie Svantesson, distriktschef. 031-17 98 81