Foto: stock.xchng

Arbetskretsen i Säve

Arbetskrets är ett tillfälle att i gemenskap med andra träffas och handarbeta eller bara prata en stund. Vi ordnar alltid ett par basarer varje år där vi säljer våra alster till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.

Inställt!

Med anledning av coronaviruset pausar vi denna verksamhet tills vidare. Informationen uppdateras löpande.

VI TRÄFFAS måndagar, ojämna VECKOR, kl. 14.00-16.00 i Säve församlingshem

Har du frågor är du välkommen att kontakta distriktschef Helena Fingarsen Nohle, 031-17 98 41. E-post: helena.nohle@svenskakyrkan.se