Amigo i Brunnsbo

Välkommen till Amigo - för dig i klass 1-6 - på tisdagar kl. 14.30–16.00 i Brunnsbokyrkan. Drop in från kl. 14.15 med frukt.

Vi träffas varannan tisdag jämna veckor i Brunnsbokyrkan. Vi vill satsa mycket på musiken och hoppas på att bli många så att vi kan göra mer tillsammans. Kören leds av Ann-Britt Nykvist och Magnus Fallgren som är vår ungdomsmusiker. Vi sjunger och spelar och om vi blir tillräckligt många vill kan vi även sätta upp en musikal.

Vi kommer sjunga i kyrkan några söndagar. Det är viktigt att alla är med då.

Men framförallt kan du som går i fyran eller femman medverka mer och ta mer plats. Vår tanke är att man skall få göra mer ju äldre man blir.

Om någon inte vill sjunga alls, vill vi tipsa om våra miniorer och juniorer i Backa församlingshem.

Att vi är flera ledare gör också att vi kan dela upp oss mer så att de yngre ibland är för sig och de äldre är för sig. Men även att de som vill bli småstjärnor skall få utvecklas mer, och de som vill leka och hoppa skall få göra det. Ibland kommer vi även se på film.

Varje gång får vi höra eller en berättelse från Bibeln och möta den absolut bästa vännen. Mitt i Amigo har vi smörgåsfika.

Det här skall bli så kul! Hoppas att vi ses på tisdagarna!
Magnus & Ann-Britt

Meddela varje ny termin allergi, förälders namn och telefonnummer, samt annat vi behöver veta.

Kontakt:

Ann-Britt Nykvist

Backa pastorat

Kantor, Brunnsbokyrkan

Magnus Fallgren

Backa pastorat

Församlingspedagog, Brunnsbokyrkan