Foto: Priscilla Du Preez

Anmälan till Talangbanken pausar

Rådande corona-restriktioner påverkar vår verksamhet, därför har vi ingen möjlighet att ta emot intresseanmälningar i nuläget. Vid förändring öppnar vi igen - så välkommen tillbaka!

Att agera med omsorg om andra och skapelsen är att visa på Guds kärlek och att gå i Jesu fotspår.

När vi engagerar oss ideellt får vi möjlighet att göra just detta. Vad eller hur vi gör det är mindre viktigt, allt arbete är lika värdefullt! Ideellt arbete innebär att ge av sin tid av fri vilja utan ekonomisk ersättning. Däremot finns andra värden vi får tillbaka, en tillhörighet med andra, kanske nya kunskaper eller kontakter men framför allt mår vi själva bättre när vi får göra något för någon annan.

De ideella medarbetarna utgör en central del av församlingen och bidrar till att skapa helhet och liv. I Hovsta pastorat finns det många olika sätt att engagera sig på, men kanske saknas det något som just du kan bidra med?

Ideella uppdrag kan vara långvariga men det behövs även korta insatser där det finns möjlighet att prova på att vara ideell i sin församling eller om ett längre uppdrag känns svårt att hinna med.

I nuläget har vi ingen möjlighet att ta emot intresseanmälningar, men har du frågor är du välkommen att höra av dig till Charlotte Bergman. Se kontaktuppgifter nedan.