Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stipendier och fonder

Axbergs församlingsråd erbjuder barn och ungdomar i grundskola och på gymnasiet, studiestipendier, samt fonder för behövande familjer, boende i Axbergs församlings område.

Du som vill ansöka formulerar dina behov och skickar till vår diakon Erica Gidlöf på erica.gidlof@svenskakyrkan.se senast 20 december 2019.

För mer information kontakta Erica, se kontaktuppgifter nedan, eller Urban Sandberg från Axbergs församlingsråd, 070–561 07 02. 

Erica  Gidlöf

Erica Gidlöf

Axbergs församling

Diakon

Församlingsråd Axberg