En mörk skog där solljuset bryter igenom
Foto: Sebastian Unray

Leva vidare – en väg igenom…

Möjlighet till samtal för sörjande. I grupp eller enskilt.

Att sörja är en smärtsam process men också en viktig tid. Varje människas sorg och liv är unikt och ingen kan i egentlig mening förstå och dela allt detta. Men om man får sörja tillsammans med andra kan det vara lättare att bearbeta och hitta vägen framåt. När man får berätta om det som hänt och om hur man mår hittar man motivationen och kraften att gå vidare.

Axbergs församling håller i samtalsgrupper för sörjande och kan också erbjuda enskilda samtal. 

Anmälan

Är du intresserad av att veta mer eller vill anmäla ditt intresse? Kontakta diakon Erica Gidlöf, se kontaktuppgifter nedan.

 

”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer.”

Kanske känner du igen dig i rader av Alf Henriksson, för att någon som stod dig nära har lämnat. Saknaden är stor och påverkar ditt liv på olika sätt. Tillvaron kommer aldrig blir densamma igen.

Erica  Gidlöf

Erica Gidlöf

Axbergs församling

Diakon