Foto: Jelleke Vanooteghem

Rytmikgrupp för mindre barn

Inställt höstterminen 2020

Vår förhoppning var att starta en grupp till hösten men vi får skjuta fram till senare tillfälle.

Ledare Maria Nydahl

Maria Nydahl

Maria Nydahl

Axbergs församling

Barn- och ungdomsledare