Foto: Jelleke Vanooteghem

Rytmikgrupp för mindre barn - prova på.

Vi har fortfarande pausat våra verksamheter enligt regeringens rekommendationer men vi hoppas och planerar för att öppna upp under vecka 37.

Folkhälsomyndighetens restriktioner gäller fortsatt vid alla våra samlingar.
- Välkommen om du inte är sjuk eller hör till en riskgrupp.
- Var extra noga med handhygienen och respektera avståndet till andra (1,5 meter).

Varmt välkommen att prova på rytmik. 

Hovsta församlingsgård:

För barn 0-3 år

14/9  kl 10

15/9 kl 10

För barn 3-5 år

 21/9 Kl 10

22/9 Kl 10

Obligatorisk anmälan till ledare Maria Nydahl via mail eller telefon.

Maria Nydahl

Maria Nydahl

Axbergs församling

Barn- och ungdomsledare