Podcast för "Andlig överlevnad"

Ett bidrag till samtal om tro - trots pandemi och restriktioner.

Varför en podd om andlig överlevnad? Det gånga året har  i hög grad påverkat oss av pandemi och de restriktioner som följer i dess spår. Vi tvingas avstå det vi värnar om och det vi uppskattar och behöver. I vårt fall handlar det om möjligheten att prata om frågor och funderingar som hör ihop med vår tro. I vanliga fall så gör vi det tillsammans i våra Vuxen Väg till Tro grupper. Nu nöjer vi oss med att samtalet blir i mindre grupp. Vi vill på det här sättet dela med oss av våra tankar och resonemang och hoppas att det bidrar till andlig överlevnad inte bara för oss utan även för dig som lyssnar. Varma hälsningar från Lisa, Erica och Simon.

Gud, Du vet varför jag är här. Jag vill veta mer. Jag vill växa och låta Ditt Ord få tala till mig. Jag vill lyssna och ta emot av Ditt överflödande liv. Jag vill öva mig att ge ord åt min tro. Hjälp oss alla att vara öppna och respektfulla inför Dig och varandra. Amen

Katakumenatsbön