En stötta i trä står bakom en gravsten.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Gravstenskontroll

Nyhet Publicerad Ändrad

Under våren 2020 har en säkerhetsinventering gjorts på Hovsta och Ervalla kyrkogårdar

Klarar gravstenarna en rimlig belastning? Det är ju viktigt förstås, att de inte tippar och skadar någon besökare. Därför har Hovsta pastorat kontrollerat stenarna på kyrkogårdarna i Glanshammar, Rinkaby, Hovsta och Ervalla. Allt enligt regelverk och standard. Pastoratet skickar ut information om vad som är bristfälligt samt ett åtgärdsförslag till berörda gravrättsinnehavare. Justeringar väntas vara gjorda inom ett år. 

Tomas och Helena från Dacaga AB kontrollerar en gravsten
Tomas och Helena från Dacaga AB kontrollerar en gravsten