Solenergi för hela slanten i Hovsta kyrka

Sedan 1 oktober är hela södersidan på Axbergs församlings förrådstak i Lillån täckt av solpanel. Därmed försörjs Hovsta kyrka med grön el och kapacitet finns att driva det nya församlingshemmet, som beräknas vara klart inom ett par år.

- Satsningen innebär en investering på 1,2 miljoner men
med nuvarande elpriser blir det break even om sju år, en relativt kort tid, berättar Rolf Gustafsson, ordförande i fastighetsutskottet. 

Idén att montera solceller kom upp när Rolf, liksom förmannen för vaktmästarna, Stefan Havsénius, installerade paneler för privat bruk. Varför inte förse kyrkan med el på samma sätt? Solpanelerna kräver nästan inget underhåll, har en god kapacitet och är ett ypperligt sätt att effektivisera och samtidigt övergå till förnybar energi. 

-Det fina är att vi kan sälja vidare också, berättar Stefan. På sommaren, när solen genererar mer el än vi gör av med säljer vi överskottet. I gengäld kanske vi får köpa in extra under mörkare årstider men det blir ett nollsummespel. 

När allt är installerat och klart kan man enkelt följa hur mycket anläggningen producerar, vad som förbrukas och andelen som går ut på nätet via en app. Där finns också spännande statistik om minskad årsförbrukning av koldioxid med mera. Allt redovisat i realtid.

Hovsta kyrka
Hovsta kyrka Foto: Ulrika Arenius