Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationella gruppen

Internationella gruppen arbetar för hela världen!

Internationella gruppen ska med gemensamma krafter driva olika evenemang för att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Internationella gruppen omfattar också SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, och har en viktig uppgift i att sprida information om SKUT:s verksamhet.

Varmt välkommen med bidrag, stort eller litet, till denna viktiga verksamhet!

Eller kanske är du intresserad av att gå med i Internationella gruppen? Hör av dig till Charlotte Bergman, diakon i Hovsta pastorat, som är en av de som driver det internationella arbetet i församlingarna. 

 
Charlotte  Bergman

Charlotte Bergman

Axbergs församling

Diakon