Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hovsta pastorat

Vid årskiftet 2018 gick Axbergs och Glanshammars församlingar tillsammans i ett nytt pastorat.

- Grundtanken bakom detta är att vi vill värna församlingslivet på ett långsiktigt plan, säger Josephine Cummings, kyrkoherde i Glanshammar. För att klara ekonomin på lång sikt behöver vi ligga i framkant och samarbeta och det gör vi med glädje med Axbergs församling.

I Axberg är tankegångarna de samma även om man där skulle klara ekonomin något längre än i Glanshammar. Kyrkoherde Tomas Rådehed ser ändå fördelar med att bilda ett gemensamt pastorat redan nu.

- Det gäller att vara proaktiv. I det nya pastoratet kan vi utnyttja båda församlingars resurser, både ekonomiska och personella, på ett bättre sätt. Tillsammans blir vi starkare. Menar Tomas.

De områden där församlingarna inom pastoratet främst ser möjligheter att samordna är fastighets- och kyrkogårdsansvar, ekonomihantering, information och bokning. Men det finns även tankar på att samarbeta kring barnverksamheten och diakonin.

För att lugna eventuellt oroliga församlingsbor berättar Josephine att syftet med det nya pastoratet inte är att göra några stora förändringar i respektive församling utan att behålla den anda som finns både i Glanshammar och i Axberg.

- Vi har dessutom upptäckt att vi är väldigt lika varandra, det har vi märkt när vi träffats med båda personallagen och med våra förtroendevalda. Vi har väldigt roligt ihop!  säger Josephine. 

Läs mer!