Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster och andakter

Till gudstjänsten får vi komma precis som vi är, glada, ledsna, arga, bedrövade, lyckliga. Gudstjänsten är till för de som kommer dit och ska vara ett sätt för oss att få möta Gud, varandra och oss själva.

JUNI

Söndag 30
11.00 Mässa, Hovsta kyrka. K Eriksson.

JULI

Söndag 7
11.00 Mässa, Närkes Kils kyrka. S Richardson.
Söndag 14
11.00 Mässa, Axbergs kyrka. K Eriksson.
Söndag 21
11.00 Mässa, Ervalla kyrka. K Eriksson.
Söndag 28
11.00 Mässa, Hovsta kyrka. L Wallgren.

AUGUSTI

Söndag 4
11.00 Friluftsgudstjänst vid logen i Klockhammar Närkes Kil. L Wallgren. Ta med fikakorg och sittunderlag. Efter gudstjänsten pilgrimsvandring till Ullavi klint.  Vandringen är inte lång men krävande. Anmälan till expeditionen i Lillån senast fredag den 19 juli, telefon 019–30 80 40.
Söndag 11
11.00 Friluftsgudstjänst Spången vid sjön Lången (Hovsta). T Rådehed. Ta med fikakorg och sittunderlag. Vid regn i Axbergs kyrka.
Söndag 18
11.00 Sammanlyst friluftsgudstjänst i stadsparken Örebro under temat ”Goda förvaltare”. Jonas Ahlforn von Beetzen, präst i Sörbykyrkan predikar. Ta med fika och sittunderlag. Behöver du skjuts, kontakta Simon Richardson på 072–544 07 08.
Söndag 25
11.00 Mässa Hovsta kyrka. L Wallgren.

SEPTEMBER

Söndag 1
11.00 Mässa Närkes Kils kyrka. L Wallgren.
Söndag 8
11.00 Friluftsgudstjänst för små och stora utanför Axbergs kyrka. T Rådehed. Efterföljande höstmarknad, se separat notis.
Tisdag 10
11.30 Veckomässa Hovsta kyrka. Efterföljande sopplunch i Lillåns församlingshem.
Onsdag 11
19.00 Kvällsmässa i Hovsta kyrka.
Söndag 15
11.00 Mässa och höstupptakt i Ervalla kyrka. Årets ”Vuxenväg till tro” välkomnas, S Richardson predikar Ervallakören och Axberg- Hovstas kyrkokör sjunger. E Gidlöf. Smörgås och fika efteråt.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Joh 3:16

Andra söndagen efter trefaldighet

Tema

Kallelsen till Guds rike

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 7, vers 6-9

Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Det var inte för att ni är ett större folk än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er — ni är ju det minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder, och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens, våld. Du skall veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud.

Epistel

Romarbrevet kapitel 8, vers 28-30

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 1, vers 35-46

Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm.” De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: ”Rabbi (det betyder mästare), var bor du?” Han sade: ”Följ med och se!” De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: ”Vi har funnit Messias” (det betyder Kristus). Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas” (det betyder Petrus). Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: ”Följ mig!” Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade: ”Följ med och se!”

Psaltaren

Psaltaren psalm 65, vers 2-5

Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig nära och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel.