Gudstjänst i Närkes Kils kyrka

Gudstjänster och andakter

Till gudstjänsten får vi komma precis som vi är, glada, ledsna, arga, bedrövade, lyckliga. Gudstjänsten är till för de som kommer dit och ska vara ett sätt för oss att få möta Gud, varandra och oss själva.

OKTOBER

Tisdag 20

09.30 Gudstjänst med barn Närkes Kils kyrka, E Lindstrand.
11.30 Musikandakt Hovsta kyrka. Musiker M Norman.

Onsdag 21

18.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, K Eriksson.

Torsdag 22

09.30 Gudstjänst med barn Ervalla kyrka, S Richardson.

Söndag 25

11.00 Gudstjänst Hovsta kyrka, T Rådehed. Ceilia Persson flöjt. 

Onsdag 28

08.30 Morgonbön Hovsta kyrka, E Lindstrand.
18.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, T Rådehed.

Lördag 31 Alla helgons dag 

15.00 Minnesgudstjänst med musik Axbergs kyrka, E indstrand. Diakon Erica Gidlöf närvarar. *
15.00 Minnesgudstjänst med musik Närkes Kils kyrka, T Rådehed.*
18.00 Minnesgudstjänst med musik Ervalla kyrka, T Rådehed.*
18.00 Minnesgudstjänst med musik Hovsta kyrka, E Lindstrand. Diakon Erica Gidlöf närvarar.*

* Den som under året begravt en anhörig i församlingen har företräde förutom vid gudstjänsten i Närkes Kil söndag 1 november 18.00.

kyrkornas öppettider ALLA HELGONS DAG

Axbergs kyrka 13–16
Närkes Kils kyrka 13–16
Ervalla kyrka 16–19
Hovsta kyrka 16–19

NOVEMBER

Söndag 1 Alla själars dag

15.00 Minnesgudstjänst Hovsta kyrka, E Lindstrand. Obs, anhöriga som begravt någon i kyrkan under året har företräde.
18.00 Minnesgudstjänst Närkes Kils kyrka, E Lindstrand.

Tisdag 3

11.30 Musikandakt Hovsta kyrka. Kantor Terhi Aho.

Onsdag 4

18.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, K Eriksson.

Söndag 8

11.00 Gudstjänst Axbergs kyrka, E Lindstrand.

Måndag 9

15.00 Gudstjänst med barn Hovsta församlingsgård, K Eriksson.

Onsdag 11

15.00 Gudstjänst med barn Hovsta församlingsgård, K Eriksson.
18.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, E Lindstrand.

Söndag 15

11.00 Gudstjänst Ervalla kyrka, K Eriksson.

Tisdag 17

11.30 Musikandakt Hovsta kyrka. Musiker Louise Belchior.

Onsdag 18

17.00 Gudstjänst med barn Hovsta kyrka, K Eriksson.

Söndag 22

11.00 Gudstjänst Hovsta kyrka, K Eriksson.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Joh 3:16

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att leva tillsammans

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Tobit kapitel 10, vers 7-13

Men hon svarade: ”Låt mig vara! Försök inte lura mig, min pojke är död.” Varje dag sprang hon ut och såg bortåt vägen där hennes son hade försvunnit, och hon vägrade att äta. När solen gick ner kom hon in, och hon klagade och grät hela natten och kunde inte sova. Raguel svarade: ”Stanna här, min pojke, stanna kvar hos mig, jag skall skicka folk till din far Tobit med underrättelser om dig.” — ”Nej, aldrig”, sade Tobias, ”jag ber dig att du låter mig resa härifrån till min far.” Då lät Raguel det bli så: Tobias fick ta sin hustru Sara och hälften av Raguels egendom, tjänare och tjänsteflickor, kor och får, åsnor och kameler, kläder, pengar och husgeråd. Han önskade dem lycklig resa och gav Tobias sin avskedshälsning: ”Lycka till, min pojke, lycklig resa! Må himlens herre låta allt gå väl för er, för dig och för din hustru Sara. Måtte jag få se era barn innan jag dör.” Och till sin dotter Sara sade han: ”Visa aktning för din svärfar och svärmor, min dotter, ty från denna stund är de dina föräldrar, alldeles som vi som gav dig livet. Gå i frid, min dotter. Måtte jag bara få höra gott om dig så länge jag lever.” Efter denna avskedshälsning lät han dem ge sig av. Så lämnade Tobias Raguels hus frisk och glad, och han prisade himlens och jordens herre, som råder över allt, för att hans resa hade gått lyckligt. Han prisade också Raguel och hans hustru Edna och sade: ”Måtte det lyckas mig att hedra dem så länge de lever.”

Epistel

Andra Timotheosbrevet kapitel 1, vers 3-5

Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 13, vers 53-57

När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: ”Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?” Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: ”En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 68, vers 5-7

Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla honom som rider på molnen! Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen.