Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster och andakter

Till gudstjänsten får vi komma precis som vi är, glada, ledsna, arga, bedrövade, lyckliga. Gudstjänsten är till för de som kommer dit och ska vara ett sätt för oss att få möta Gud, varandra och oss själva.

OKTOBER

Onsdag 2
08.30 Morgonmässa Hovsta kyrka, S Richardson.
19.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, L Wallgren.
Söndag 6
11.00 Ekumenisk mässa i Närkes Kils kyrka, T Rådehed. Sång Monica Sturzenbecker. (Obs, felannonserad plats i Mer än du tror.)
Tisdag 8
11.30 Veckomässa Hovsta kyrka, S Richardson. Efterföljande sopplunch i Lillåns församlingshem.
Onsdag 9
19.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, S Richardson.
Söndag 13 Tacksägelsedagen
11.00 Mässa Hovsta kyrka, M Ericsson. Axberg-Hovsta kyrkokör medverkar.
11.00 Gudstjänst med små och stora, Närkes Kils kyrka. S Richardson. Efter gudstjänsten bjuder centerkvinnorna in till skördeauktion och fika i församlingshemmet.
16.00 Gudstjänst med små och stora, Ervalla kyrka. S Richardson. Efterföljande skördeauktion, LRF bjuder på kaffe och äppelkaka.
16.00 Gudstjänst Axbergs kyrka, M Ericsson. Efterföljande skördeauktion och servering i församlingshemmet.
Onsdag 16
19.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, L Wallgren.
Söndag 20
11.00 Gudstjänst med små och stora och dopfest. Ervalla kyrka. S Richardson.
Tisdag 22
09.30 Gudstjänst med barn, Närkes Kils kyrka.
11.30 Lunchandakt med musik, Hovsta kyrka. Musiker Matts Norman. Efterföljande sopplunch i Lillåns församlingshem.
Onsdag 23
19.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, T Rådehed.
Torsdag 24
09.30 Gudstjänst med barn, Ervalla kyrka.
Söndag 27
11.00 Gudstjänst Hovsta kyrka, T Rådehed. Kören ”Primula Veris” medverkar. Efterföljande födelsedagsfest i Lillåns församlingshem.

NOVEMBER 

Lördag 2 Alla helgons dag
16.00 Minnesgudstjänst Hovsta kyrka. T Rådehed, Axberg-Hovsta kyrkokör medverkar.
16.00 Minnesgudstjänst Ervalla kyrka. S Richardson, E Gidlöf.
18.00 Minnesgudstjänst Axbergs kyrka. T Rådehed, Axberg-Hovsta kyrkokör medverkar.
18.00 Minnesgudstjänst Närkes Kils kyrka. S Richardson, E Gidlöf.
Söndag 3
11.00 Mässa Närkes Kils kyrka, S Richardson.
Tisdag 5
11.30 Veckomässa Hovsta kyrka, S Richardson. Efterföljande sopplunch i Lillåns församlingshem.
Onsdag 6
19.00 Meditativ skapelsemässa med musik. Tema Skapelse och miljö. T Rådehed, Karin Eriksson, Matts Norman med flera.
Lördag 9
14.00 Musikgudstjänst Axbergs kyrka, L Wallgren. Cohen-inspirerad gudstjänst. Jenny Nordström med flera medverkar.
Söndag 10
11.00 Gudstjänst sammanlyst till Lundhagskyrkan, L Wallgren.
Måndag 11
14.30 Gudstjänst med barn, Hovsta församlingsgård.
Onsdag 13
19.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, L Wallgren.
15.00 Mässa med barn, Hovsta församlingsgård.
Söndag 17
11.00 Mässa Ervalla kyrka, S Richardson. Besök från Open Doors, som hjälper kristna i hela världen som förföljs på grund av sin tro.
Tisdag 19
09.30 Gudstjänst med barn, Närkes Kils kyrka.
11.30 Veckomässa Hovsta kyrka, K Eriksson. Efterföljande sopplunch i Lillåns församlingshem.
Onsdag 20
17.00 Gudstjänst med barn, Hovsta kyrka.
19.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, K Eriksson.
Torsdag 21
09.30 Gudstjänst med barn, Ervalla kyrka.
Söndag 24
11.00 Mässa Hovsta kyrka, K Eriksson.
18.00 Gudstjänst Equmeniakyrkan Närkes Kil, K Eriksson.
Onsdag 27
08.30 Morgonmässa Hovsta kyrka, L Wallgren.
19.00 Kvällsmässa Hovsta kyrka, L Wallgren.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Joh 3:16

Artonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att lyssna i tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 30, vers 11-16

Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning.

Epistel

Jakobsbrevet kapitel 2, vers 8-13

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: 'Du skall älska din nästa som dig själv', då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Ty han som har sagt: 'Du skall inte begå äktenskapsbrott' har också sagt: 'Du skall inte dräpa.' Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 10, vers 17-27

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: 'Du skall inte dräpa', 'Du skall inte begå äktenskapsbrott', 'Du skall inte stjäla', 'Du skall inte vittna falskt', 'Du skall inte ta ifrån någon det som är hans', 'Visa aktning för din far och din mor'. ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 19, vers 8-15

Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare.