Barn gör rätt om de kan

Lillåns församlingshem 21 mars 08.30-12.30

Du som arbetar med barn - välkommen på en föreläsning där Karin Rosvall redogör för hur vi kan främja barnens utveckling utifrån ny forskning.

Med utgångspunkt från bekanta situationer i barngruppen och klassrummet föreläser Rosvall om hur pedagogen kan undvika triggers och minska låsningar i mötet med barn som utmanar. Genom samtal tar vi upp tänkbara orsaker till beteenden och hur vi handlar i stunden där det sker. Även om vi vet att barn går tillväga på olika sätt då de samspelar eller löser uppgifter, så saknar vi ofta redskap för att tolka och förstå det vi ser. Med stöd i ny forskning kan vi främja barnens utveckling på ett helt annat sätt.

Karin Rosvall

Kursinnehåll
- Betydelsen av en trygg anknytning
- Motorik som främjar perception
- Koncentrationssvårigheter och arbetsminnets betydelse
- Känslostarka barn och lågaffektivt bemötande
- Praktiska råd och tips

Föreläsare
Karin Rosvall Arbetar som utbildare, handledare och föreläsare inom förskola, skola och grundsärskola. Hon är pedagog i botten med vidareutbildning i specialpedagogik, metodikutvecklings- och handledningsmetodik. Har också medverkat i SVT’s UR-serie ”Barnet och orden”.

Plats och datum
Lillåns församlingshem 21 mars 08.30-12.30
Kostnad 500 kr/person
Anmälan via talong nedan senast 12 mars.

Härmed anmäler jag mig:

Varför behöver vi personuppgifter?

Din personliga integritet är viktig för oss och vi behandlar all inkommande information enligt rutiner grundade på GDPR och Svenska kyrkans integritetspolicy. Deltagares personuppgifter behöver vi för att lättare kunna nå ut med information. Vi behandlar dina personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till pastorsexpeditionen på 019-30 80 40. 

Läs mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter på 
https://www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter