Gudstjänst med barnkör i Önsta Gryt kyrka i Västerås.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Har du idéer om barnverksamheten?

Vi som arbetar i Axbergs församling strävar alltid efter att utforma våra verksamheter efter de behov och önskemål som finns.

I nuläget gör vi en översyn för att utveckla barnaktiviteterna för årskus 1-3 och går ut med en enkät till er föräldrar. Har du synpunkter och idéer svarar du på frågorna nedan och trycker på skicka. Deltagandet är frivilligt.

Observera

Verksamheten i de här årskullarna sker i samråd med skola och fritids. Aktiviteterna kommer i första hand läggas på eftermiddagar och vi möter upp barnen på skolan/fritids och går tillbaka med dem när verksamheten är slut. Barnen i våra verksamheter täcks av försäkring. Alla våra aktiviteter är kostnadsfria.

Har du frågor om  enkät eller om våra aktiviteter, hör av dig till församlingsassistent Madeleine Pålsson-Kallin, se kontakuppgifter nedan. 

Tack på förhand!

Vi är intresserade av att höra vad era barn skulle uppskatta för typ av aktiviteter. Tänk gärna fritt, inte bara sådant som ni sett kyrkan erbjuda förut.

Aktiviteter för årskurs 1-3 i Axbergs församling

Finns ditt/dina barn med i någon/några aktiviteter i nuläget? Vilken/vilka aktiviteter?

Hur upplever du denna verksamhet, finns det utvecklingsområden?

Om du fick tänka fritt, vilken/vilka aktiviteter skulle ni önska att vi erbjöd ditt barn?

Övriga synpunkter

Madeleine Pålsson Kallin

Madeleine Pålsson Kallin

Axbergs församling

Församlingsassistent, samordnande barnverksamhet