Bokcirkel

I Guds tystnad får jag vara - Vi kommer att träffas sex gånger under våren och inspireras av Tomas Sjödins bok, Ljudet av tystnad. Första träffen är 9 mars.

Vi kommer att träffas sex gånger under våren och inspireras av Tomas Sjödins bok, Ljudet av tystnad, Libris 2020.

Kanske kan vi hitta fram till en sundare livsstil med hjälp av Tomas tankar och reflektioner, Jonas Jonssons Psalm 522 I Guds tystnad får jag vara och Martin Lönnebos Tystnadspärlor från Frälsarkransen. 

Program 
Vi börjar med en enkel måltid, tillsammans med barnen, kl.16.45 – 17.15. Sedan mässa i Hovsta kyrka kl. 17.30 – 18.00.  Våra samtal sker efter mässan i konferensrummet kl.18.15 – 20.00 på onsdagar. (9 mars, 
16 mars, 30 mars, 6 april, 27 april, 4 maj)

Varmt välkomna till samtal, förhoppningsvis livliga (inte nödvändigtvis tystlåtna      😊) med fokus på andlig och själslig fördjupning.

Anmälning sker direkt till mig, Simon Richardson, 072-544 07 08. 
Vi är max 8 deltagare och det är först till kvarnen som gäller. Naturligtvis om 
ni har andra frågor om bokcirkeln blir jag glad att svara på dem. Bara ring!