Foto: Magnus Aronson / IKON

Barn- & ungdomskörer

De yngsta får börja från körsångens grundstenar medan de lite äldre sjunger allt från rock till pop, unisont och i stämmor

Barnkörer

Minikören (från 4 år)

Onsdagar: 17.00 - 17.30 i Avesta församlingsgård, Klockargården.
Körledare: Anna Risberg.

Kören för de yngsta barnen. Med rytmikens byggstenar som gehör, rytm och rörelse sjunger och leker vi till både kända och nya sånger. Tre söndagar per termin medverkar vi i barn och familjegudstjänster samt vid jul och lucia - vilket ger tillfällen till små framträdanden under trygga former.

Masungarna (6-10 år)

Onsdagar: 16.15-16.55 i Avesta församlingsgård, Klockargården
Körledare: Anna Risberg.

Här tränar vi enkel stämsång och breddar repertoaren. Vi sjunger allt ifrån ”vanlig sång” (det kan vara från schlagerfestival, visa) men provar även på klassisk & sakral sång så barnen för uppleva att rösten kan användas/låta på olika sätt i olika stilar. Vi dramatiserar även sånger och medverkar precis som Minikören i barn & familjegudstjänster 3 gånger per termin samt vid jul och lucia.

Ungdomskörer

Celestakören (från åk 4)

Tisdagar: 16.30 - 17.30 i Avesta församlingsgård, Klockargården.
Körledare: Anna Risberg.

För barn och unga som har ett särskilt sångintresse och vill utveckla förmågan till sång i stämmor. Kören har en jämn fördelning mellan yngre barn och äldre, 8-20 år och framträder bland annat på temagudstjänster och ungdomsmässor. Repertoaren är blandad. Hög närvaro på övningarna är av vikt eftersom sång i flera stämmor kräver mycket övning.

Kontakta ansvarig körledare för mer information

Anna Risberg

Anna Risberg

Avesta-Grytnäs pastorat

Musikpedagog