Reine Eriksson, organist

Reine Eriksson har tjänstgjort i församlingen sedan januari 2000, och ansvarar i sin tjänst särskilt för Hannäs och Gärdserum.

Utbildning:
Orgelstudier för Ingemar Ericsson 1994 – 1996.
Organistexamen vid Musikhögskolan i Göteborg 2000. Studerade där bl.a. orgel för Mikael Wahlin och Johannes Landgren, körpedagogik för Jan Yngwe, samt sång för Gunnar Forshufvud.

Reine Eriksson är född i Åtvidaberg 1971.

Reine Eriksson, organist
Telefon: 0120-299 61
För sms: 072-526 99 61
E-post: reine.eriksson@svenskakyrkan.se

Reine leder följande körer: Kammarkören, Åtvids kyrkokör samt Hannäs-Gärdserums kyrkokör.