Inte bara Bla, bla bla!  

Nyhet Publicerad

Efter klimatmötet i Glasgow är även vi personligen och i vår församling utmanade att göra skillnad och ta vårt ansvar för miljön på allvar.

Inte bara Bla, bla bla!
Efter klimatmötet i Glasgow är även vi personligen och i vår församling utmanade att göra skillnad och ta vårt ansvar för miljön på allvar.

Vad kan vi göra konkret för att bidra till en klimatneutral verksamhet?

Vill DU vara med och ta fram en handlingsplan för Åtvids församlings klimatarbete?

Vi kommer att träffas fyra gånger under våren.
Är du intresserad, hör av dig till:

Susanne Bramfalk Susanne.bramfalk@svenskakyrkan.se tel.072-512 99 69
eller
Kirsten Alm kirsten.alm@svenskakyrkan.se tel.070-552 99 39