Information från Kyrkogårdsförvaltningen våren 2024

Nyhet Publicerad Ändrad

Arbetet på våra kyrkogårdar ska snart komma ur sin vinterdvala.

Inför vårstädningen på kyrkogårdarna, ber vi vänligast om att gravlyktor tas hem för att minska risken för skador på både lyktor och vår arbetande personal.
Lyktorna är åter välkomna i oktober.

Vi vill också påminna om att smyckningar från askgravplatserna finns att hämta på respektive kyrkogård, för de som inte redan gjort det.