Information från Kyrkogårdsförvaltningen våren 2023

Nyhet Publicerad

Arbetet på våra kyrkogårdar ska snart komma ur sin vinterdvala.

Vi har under den senaste tiden förberett för allt ifrån nya arbetsrutiner till att söka efter nya medarbetare till säsongen 2023.

Ett av våra projekt är att byta ut många av våra uttjänta parksoffor, som vi hoppas ska bli ett fint inslag på våra kyrkogårdar.

Inför vårstädningen på kyrkogårdarna, ber vi vänligast om att gravlyktor tas hem för att minska risken för skador på både lyktor och vår arbetande personal.
Lyktorna är åter välkomna i oktober.

Vi vill också påminna om att smyckningar från askgravplatserna finns att hämta på respektive kyrkogård, för de som inte redan gjort det.

Åtvids församling söker kyrkogårdsarbetare 100%, för säsongen 2023