Biskopsvisitation i Åtvids församling

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är biskopsvisitationen i Åtvids församling genomförd och här kan du läsa biskop Martins visitationstal.

Nu i december kunde vi äntligen genomföra biskopsvisitationen, efter att den pga. pandemin har skjutits fram många gånger.

Biskopsvisitationen är ett led i biskopens tillsyn enligt kyrkoordningen. Syftet är att stödja och uppmuntra församlingen i den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) och att stärka församlingens samhörighet med stiftet och med hela Kristi kyrka.

Under visitationsdagarna kommer temat ”Lärande och undervisning” vara en grund för samtalen med biskopen och stiftets handläggare, och en lins att titta på verksamheterna igenom. Kyrkomötet gjorde under hösten 2020 ett uttalande om vikten av att församlingarna ska jobba mer med undervisning i den kristna tron.

Biskopen kommer under visitationsveckan att träffa olika verksamhetsgrupper, och vid två tillfällen vill han gärna möta många församlingsbor:

Församlingskväll tisdag 7 december kl 18.00 i Åtvids församlingsgård 

En enkel kväll med samtal och diskussioner om kyrka, församlingen, stiftet och allt mellan himmel och jord.
Eftersom vi bjuder på enkel förtäring, önskar vi anmälan
till expeditionen 0120- 299 32 eller atvidsforsamling@svenskakyrkan.se

Avslutande mässa med visitationsstämma
12 december kl 11.00 i Åtvids Stora kyrka

Enkel förtäring serveras mellan visitationsmässan och visitationsstämman med tal av biskopen.
Ingen anmälan krävs. 

Varmt välkommen!

Foto: Foto: Katarina Sandström Blyme