Gudstjänstgrupper

I Åtvids församling fokuserar vi på gudstjänstutveckling. En del i detta arbete är våra gudstjänstgrupper. Ta chansen och var med du också! Du behövs!

De senaste åren har vi arbetat med gudstjänstgrupper i de flesta av våra församlingsdelar. I Åtvid kommer vi nu att gå ifrån fasta grupper och prova ett nytt sätt att arbeta. Under hösten har vi ett schema med en gudstjänstgruppsansvarig varje söndag. Sedan får alla som vill komma och hjälpa till. Vi samlas i sakristian i Gamla kyrkan kl 10.00 och fördelar uppgifterna.

Vad innebär det att hjälpa till? Det finns många olika uppgifter, till exempel att brygga kaffe, dela ut psalmböcker, ta upp kollekt, läsa en text, tända ljus och mycket annat. Du väljer en uppgift som passar dig och kan prova olika saker olika gånger och kanske vill du först bara vara med och se hur det går till. Gudstjänsten gör vi tillsammans – du behövs.

Vill du hjälpa till med gudstjänsterna i någon annan församlingsdel? Gudstjänstgrupper finns även i Hannäs, Björsäter, Grebo och Gärdserum. Kontakta någon av församlingens präster om du vill veta mer om när grupperna träffas.