Livet kring våra kyrkor

Kring varje kyrka i Åtvids församling finns ett kyrkråd där man kan engagera sig kring just sin kyrka. I kyrkråden samtalar vi om hur vi ska vara Svenska kyrkan i vår bygd. Vilken verksamhet vill vi ha? Hur ska vi fira gudstjänst?

Sockenkråden träffas några gånger om året, vanligtvis i samband med en gudstjänst. Det är inga fasta grupper utan var och en som vill samtala om kyrkan och församlingslivet är välkommen att vara med.

Sockenkrådet leds av respektive kontaktspräst, som via kyrkoherden ger informationen vidare till kyrkorådet, på det sättet fungerar det som en informationslänk mellan församlingens medlemmar och dess styrelse.

Vill du veta mera om sockenkrådet i din bygd och kanske engagera dig? I våra annonser kan du läsa när det är sockenkråd. Du kan också kontakta kyrkoherden på telefon 0120-299 39

Välkommen att höra av dig!