Anmälan till konfirmation 2021/2022

Var vänlig att fyll i formuläret.

Sista anmälan senast söndagen den 5 september.

Var vänlig fyll i formuläret.

_________________________________________________________________________________________________________

Vilken grupp vill du läsa i?

_________________________________________________________________________________________________________

Din/dina vårdnadshavares uppgifter.

Vårdnadshavare 1:

Din vårdnadshavare måste godkänna att intresseanmälan skickas till konfirmandgruppens kontaktperson.

_________________________________________________________________________________________________________

Vårdnadshavare 2:

_________________________________________________________________________________________________________