Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Utträde

Hur gör jag om jag vill lämna Svenska kyrkan? Du funderar på att lämna Svenska kyrkan. Tanken kanske har funnits under lång tid, men nu tar du steget. Det tycker vi naturligtvis är tråkigt. Vi kommer att sakna dig.

Rent praktiskt måste du anmäla ditt utträde till din församling. Kontakta församlingen så hjälper de dig med mer information och blanketter. Ett annat alternativ är att skicka ett personligt underskrivet brev till kyrkoherden.

Är du medlem i Svenska kyrkan men bosatt och registrerad utomlands måste du kontakta Kyrkostyrelsen för att gå ur Svenska kyrkan.
Du anmäler utträde skriftligen till: Kyrkostyrelsen, kyrkorätt och organisation, 751 70 Uppsala.
Om du har frågor är du välkommen att vända dig till Svenska kyrkans Informationsservice, tfn 018-16 96 00 eller fax 018-16 97 07.

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, där alla har rätt att få plats. Det är endast du själv som kan avgöra om du vill vara med eller inte i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan utesluter inte någon. Och du är alltid välkommen tillbaka med dina funderingar om glädjen, sorgen, livet och döden. Med allt vad det innebär att vara människa!

Svenska kyrkan vill finnas som ett rum och ett sammanhang där du kan ställa frågorna. Tillsammans letar vi efter svaren.

Om jag inte är medlem - har jag då rätt till kyrkans riter och traditioner?

Svenska kyrkan är öppen för alla och du är alltid välkommen till gudstjänst, konserter, kyrkorummet och kyrkogården. När det gäller vigsel och begravning strävar Svenska kyrkan efter att ta människor på allvar. Väljer du att inte tillhöra Svenska kyrkan antar vi att du därmed inte heller vill ta del av de kyrkliga riter och traditioner som Svenska kyrkan erbjuder. Vill du bli döpt eller döpa ditt barn är du självklart välkommen att göra det. Då dopet är huvudvägen in i den kristna gemenskapen blir du eller ditt barn medlem i Svenska kyrkan genom dopet.

Vigsel
Det räcker att en av de blivande makarna tillhör Svenska kyrkan för att kunna ha en kyrklig vigsel. Om varken brud eller brudgum tillhör Svenska kyrkan är det möjligt att ändå gifta sig i Svenska kyrkan, men du och din partner behöver i så fall samtala med en präst. Kommer ni tillsammans överens om att vigseln ska ske i Svenska kyrkan kan det eventuellt tillkomma en kostnad för präst, organist och vaktmästare. Ta kontakt med den församling där du bor eller på den ort där du planerar att gifta dig.

Begravning
Den som inte är medlem i Svenska kyrkan blir begravd på en allmän kyrkogård eller särskild gravplats. Du kan själv välja på vilken kyrkogård eller begravningsplats du vill bli gravsatt på. Kostnaderna för gravplats täcks av begravningsavgiften som alla betalar vare sig de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte.
Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen i den församling där du bor.

Har du valt att inte tillhöra Svenska kyrkan, tolkas det av kyrkan som att du därmed inte vill ta del av de riter och traditioner som Svenska kyrkan har. Det är därför viktigt att du berättar för dina nära och kära huruvida du är medlem i Svenska kyrkan eller inte, respektive om du har speciella önskemål inför din egen begravning. Har du en önskan om en begravningsgudstjänst trots att du inte är medlem, tar du kontakt med den församling där du bor. Det är upp till varje församling, formellt sett kyrkoherden att besluta om begravningsgudstjänst för en person som inte är medlem i Svenska kyrkan. Församlingen tar i förekommande fall ut en kostnad för prästens och kantorns tjänstgöring.