Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoavgift

Vad används kyrkoavgiften till? Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en avgift, en kyrkoavgift. Hur mycket du betalar beror på din inkomst och i vilken församling du bor. I Aspelands pastorat betalar du 1,29/skattekrona.

Kyrkoavgiften bekostar kyrkans verksamhet både i Sverige och utomlands. Den absolut största delen, cirka 80 procent går till verksamheten i din församling. Du bidrar till att kyrkorummet kan finnas för såväl stillhet och eftertanke som gudstjänster och konserter. Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv.

Du bidrar också till att människor i Sverige och ute i världen ges möjlighet till ett värdigt liv. Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och soppkök. Därför agerar kyrkan för att bygga skolor och sjukhus, gräva brunnar och bygga vägar runt om i världen.

Som medlem bidrar du till att Svenska kyrkan kan fortsätta stödja projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn och att Svenska kyrkan kan finnas på ett 40-tal olika platser i världen och vara ett extra hem och en mötesplats för studenter, turister, sjömän och utlandsanställda.

Vi människor har ett behov av riter och traditioner. Inom Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).
Genom din kyrkoavgift bidrar du till att Svenska kyrkan kan bevara dessa riter och traditioner.