Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Inträde

Hur gör jag för att bli medlem i Svenska Kyrkan? Om du vill gå med i Svenska kyrkan tar du kontakt med den församling där du bor. Detta gäller både dig som aldrig tidigare varit medlem och dig som vill bli medlem igen.

Vill du att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du som vårdnadsinnehavare den församling där du bor, så hjälper de dig med information och nödvändiga papper. Är barnet över 12 år måste barnet själv ge sitt samtycke.

Idag är dopet huvudvägen in i Svenska kyrkan. Det betyder att den som döps samtidigt blir medlem i Svenska kyrkan. Man kan också ”bli medlem i väntan på dop”, det vill säga att vara medlem, men vänta med dopet. Även den som är döpt i en annan kyrkas ordning och är svensk eller utländsk medborgare bosatt i Sverige, är välkommen att vara med i Svenska kyrkan. Kontakta församlingen där du bor så hjälper de dig med information och blanketter.

Är du svensk medborgare kan du tillhöra Svenska kyrkan även om du inte är folkbokförd i Sverige. Då anmäler du medlemskapet skriftligt till Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala  eller via e-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, där alla har rätt att få plats. Det är endast du själv som kan avgöra om du vill vara med eller inte i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan utesluter inte någon.