Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Gudstjänster på äldreboenden

Gudstjänsten är till för alla som bor eller vistas på våra äldreboenden som vill fira gudstjänst tillsammans!