Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Grav och vård

Det finns fem olika typer av gravsättningsplatser: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund och askgravplats.

Vid jordbegravning eller kremering kan gravsättning ske i befintlig grav eller i ny grav, som upplåts kostnadsfritt i 25 år. Därefter kan man förlänga gravrätten i 10 år till en kostnad av 1500 kr. Om gravplats inte redan finns hjälper vaktmästarna dig med att utse en ny gravplats.

Vid kremering finns ytterligare alternativ för gravsättning av askan utöver urngrav, nämligen gravsättning i minneslund eller på annan plats. Det senare innebär spridning av askan över hav eller fjäll. Då måste man kontakta länsstyrelsen för att få tillstånd att göra en sådan handling.

Gravsättning i minneslund är ett helt anonymt gravskick och utförs av vaktmästaren, vilket innebär att de anhöriga inte får vara med när askan grävs ner och får därför inte heller veta exakta platsen för gravsättningen.