Förtroendevald

En del av kyrkans tradition, utveckling och demokratiska grund

Känner du engagemang för kyrkan och kanske för specifika sakfrågor? Är du drivande och vill förändra? Vill du skapa möjligheter för människor att hitta mötesplatser där de känner sig sedda, glada och trygga? Ett engagemang i kyrkan kan då vara rätt väg för dig att gå.

Svenska kyrkan behöver dig och ditt engagemang! Kontakta ordförande i kyrkofullmäktige eller kyrkorådet för att få reda på mer.

Här finns namn på samtliga förtroendevalda i kyrkorådet och i kyrkofullmäktige.

KyRKOFULLMÄKTIGE

Ordförande
Morgan Sävetun
0495-411 16
070-604 80 21

Ledamöter
Ann-Charlott Andersson
Madelen Karlsson Askevik
Göran Ekelund
Mari Eklind
Göte Eklund
Elisabeth Ekselius
Gertrud Månsson Falk
Per Falk
Anne-Marie Gustafsson
Britt-Marie Harrysson
John Hoffbrink
Lisbeth Hoffbrink
Gunnar Johansson
Yvonne Johansson
Benny Jonasson
Britt-Marie Jonsson
Kenneth Jonsson
Inger Karlsson
Tage Karlsson
Birger Larsson
Staffan Lindström
Ulla Lisedahl
Elisabeth Löfqvist
Bengt Nilsson
Jörgen Nilsson
Gunborg Nilsson
Lars Nilsson
Viola Norling
Claes-Göran Odengrund
Dagmar Olsson
Nils-Johan Olsson
Mikael Pettersson
Ingela Rälg
Johny Sigvardsson
Björn Ståhlgren
Magnus Sundström
Elisabet Vidén
Helena von Lonski
Roland von Lonski

 

KYRKORÅDET

Ordförande
Ulla Lisedal
0495-640 28
073-029 01 17

Ledamöter
Göran Ekelund
Mari Eklind
Göte Eklund
Gunnar Johansson
Bengt Nilsson
Gunborg Nilsson
Jörgen Nilsson
Claes-Göran Odengrund
Mikael Pettersson
Ingela Rälg
Johny Sigvardsson (vice ordförande)
Björn Ståhlgren
Morgan Sävetun
Elisabet Vidén