Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsavgift

Vad får jag för begravningsavgiften? Svenska kyrkan är, på de flesta orter, ansvarig för att bereda gravplats på kyrkogård eller allmän begravningsplats till alla som dött. Detta gäller oavsett vilken tro den avlidne haft.

Begravningsavgiften bekostar personal, lokaler och maskiner för att anlägga och vårda våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Avgiften täcker också att ta emot den som dött - i väntan på begravning, samt vård och skötsel av lokaler för begravningsceremonin. Även kremering och transporten till krematoriet eller begravningsplatsen bekostas av avgiften. 
Före begravningsceremonin finns möjlighet för nära och kära att komma och ta ett sista farväl av den döde. Är du medlem i Svenska kyrkan finns alltid ett erbjudande om en begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning, av präst och i en kyrka. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan har inte automatiskt den rätten. Det beror på att vi inom Svenska kyrkan ser utträdet som en önskan om att avstå från de riter och traditioner som Svenska kyrkan har.

Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte så är det viktigt att du berättar det för dina nära och kära. Berätta också om du har speciella önskemål eller tankar inför begravningsceremonin, musik, tal eller annat. Det är en trygghet för anhöriga att känna till allt sådant.

Enhetlig begravningsavgift
Från 1 januari 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Begravningsavgift 2018
Avgiftssatsen för 2018 blir 24,2 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller knappt 51 kr per månad. Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webb.

  • Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:
  • Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret
    för stoftet till dess att gravsättning har skett.
  • Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni.
  • Kremering.
  • Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av  gravplatsen, alternativt jordning av aska
  • Gravplats i 25 år.
  • Skötsel av allmänna ytor på på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.