Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Välkommen till våra barn- och ungdomsgrupper!

Läs här om våra nya grupper och tider i hela pastoratet!

Samlingsplats för barn och vuxna "liten & STOR" vänder sig till barn 0-6 år. Det är en öppen verksamhet där föräldrar/vårdnadshavare deltar och ansvarar för sitt barn. En mötesplats för småbarnsföräldrar och barn med sångstund och andakt, lek och fika.

Babyrytmik utgår från barnet, var barnet står i den motoriska utvecklingen samt hur vi kan stimulera utvecklingen med hjälp av musik, rörelser, kroppskontakt och rytmer. Babyrytmik bygger på samspelet mellan den vuxne och barnet. Under sångstunden är du som vuxen delaktig tillsammans med barnet.  

Babyrytmik i Målilla vänder sig till barn 0-5 år och leds av Annelie Pettersson.
Babyrytmik i Virserum vänder sig till barn 0-3 år och leds av Lisa Sandstedt.

Minisar vänder sig till barn 5-6 år.
Miniorerna vänder sig till barn i förskoleklass upp till årskurs tre.
Juniorerna vänder sig till barn i årskurs fyra upp till årskurs sex.
Efter plugget vänder sig till barn i förskoleklass upp till årskurs sex.
Lilla tisdagsklubben vänder sig till barn 5 år upp till årskurs två.
Stora tisdagsklubben vänder sig till barn i årskurs tre till sex.
Tjejgrupp vänder sig till tjejer i årskurs sju till nio.
I barngrupperna, 5-13 år, träffas vi för att prata om den kristna tron. Vi sjunger, ber, leker och pysslar m.m. OBS! Föranmälan krävs! Se tider och mer information på respektive församlings sida, följ länken ovan.


Församlingspedagog Anne-Marie Jensen och barn- och ungdomsledarna Linnéa Källström, Frida Rahmic och Weronica Swensson hälsar er välkomna till barngrupperna i Aspelands pastorat!