Foto: Anders Gustafsson

Aspås församling

I det lilla ryms det storartade.