Foto: Anders Gustafsson

Aspås församling

I det lilla ryms det storartade.

Elvakaffe i Aspås

Elvakaffe är väl ett bra namn?! Det anger när daglediga i Aspås kan samlas runt kaffeborden, dela upplevelser och program med varandra.

Barnkören diamanterna i Aspås

Barnverksamhet i Aspås

Här hittar du samlad barnverksamhet för Aspås församling.

Aspås kyrka

Aspås nuvarande kyrka invigdes 1844. Kyrkan hade uppförts efter ritningar av Fredrik Blom i återhållsamt nyklassicistisk stil och tog fyra år att bygga.

Säkra gravstenar

I Krokoms pastorat har man en gigantisk uppgift framför sig: provtrycka 11 000 gravstenar!

Gudstjänster i jul

Besök våra gudstjänster i kyrkor och församlingshem.

Gemenskap i jul och nyår

Besök våra gudstjänster, möt Tomten och delta i vår nyårsgemenskap.

Blombukett

Minnesfonder i pastoratet

Vill du skicka en minnesgåva till någon du vill hedra minnet av? Här hittar du minnesfonderna i Krokoms pastorat.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Kyrkbladet

Tidningen från Alsen, Aspås, Föllinge, Näskott, Offerdal, Rödön och Ås församlingar. Tidningen delas ut gratis till samtliga hushåll i Krokoms pastorat, fyra gånger per år.

Kom & sjung-kören

Blandad kör för sångglada daglediga, där alla kan hänga med oavsett körvana. Vi träffas i Krokoms kyrka.