Foto: Göran Bejstam

Vårsånger

Askims församlings musiker med flera sjunger välkända vårsånger under ledning av Karin Bengmark och Göran Bejstam. Medan vi lyssnar på sången från Billdals kyrka, tittar vi med kamerans hjälp runt i församlingen. Kyrkoherde Eric Muhl vårtalar. Sjung gärna med!