Foto: Tommy Hvitfeldt

Torsdagskonfirmander

Mikaelskyrkan

Obs!

Endast läger utan övernattning i denna grupp.

Träffas torsdagar 16.30–19.00  
Uppstart med vårdnadshavare/ansvarig vuxen i samband med gudstjänst 
25 september 17.00 i Mikaelskyrkan.
Höstläger 22+23 oktober (ej övernattning)
Vårläger 18+19 mars (ej övernattning)
Konfirmation lördag 6 maj