Foto: Tommy Hvitfeldt

Tisdagskonfirmander

Billdals kyrka

Träffas tisdagar 16.30–19.00
Start söndag 26 september med vårdnadshavare i samband med gudstjänst 10.00
Höstläger 16-17 oktober
Vårläger 4-6 mars
Konfirmation 7 maj