Foto: Svenskakyrkan.se

Se Tranströmer – 20 fotografers tolkningar

Fotoutställning där diktaren och nobelpristagaren Tomas Tranströmers dikter ges nya infallsvinklar genom fotografernas bilder. Utställningen i Mikaelskyrkan startar 26 februari.

Tomas Tranströmer är diktare och nobelpristagare i litteratur. Mest känd är 
kanske hans dikt Romanska bågar, som passande finns gestaltad i textil i 
Mikaelskyrkan. Hans dikter öppnar för en fördjupad bild av livet och fotografernas bilder öppnar här för nya infallsvinklar. 

Utställningens öppettider kommer att finnas här på församlingens hemsida.