Foto: Mariana Lundaby

Vandringsgrupp

Varje onsdag, 13.00-15.00, samlas vi utanför Askims församlingshem och går en runda i omgivningarna, cirka fem till sex kilometer, i rask takt. En grupp för vuxna utan medföljande barn. Inställt 16/6 och sista gången för terminen är onsdag 23/6.

Vi utgår från Askims församlingshem, tar med eget fika och är ute i cirka två timmar. Varannan vecka (jämna veckor) följer prästen Ola Hedenrud med och tillsammans med honom stannar vi upp inför naturen och reflekterar.

Foto: Illustration: IKON

Ledare: Diakon Lena-Marie Månsson

Vi ses!

Anmälan senast dagen före till:

Lena-Marie Månsson

Lena-Marie Månsson

Askims församling

Diakon

Foto: Mariana Lundaby